Вести

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА ДО ПЛАВНЕ

Председник општине Бач, Борислав Антонић је данас са Управом за капитална улагања АП Војводине потписао уговор о финасирању пројекта Реконструкције локалног пута Л-3 од државног пута 2а реда број 112 до насеља Плавна. Општина Бач је конкурисaла код Управе за капитална улагања АПВ са горе поменутим пројектом чија је укупна вредност нешто више од 142.000.000,00 динара. Кроз реализацију овог пројекта, биће реконструисан локални пут од државног пута број 112 (''Чарда'') до насеља Плавна. Такође, побољшаће се развој локалне саобраћајне инфраструктуре у општини Бач и створиће се претпоставке за интензивнији локални економски развој а у значајној мери ће се побољшати локална путна инфраструктура јер је планирано да се реконструише 5 километара пута према Плавној.